Het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de samenwerking moeten patiënten sneller de beste zorg op de juiste plaats krijgen.

De ziekenhuizen willen nauwer samenwerken om de zorg voor patiënten beter op elkaar af te stemmen en om van elkaar te blijven leren. Er zijn drie gebieden waarop de samenwerking nu is gestart: maag-, darm- en leverziekten, hartfalen en problemen aan de ruggenwervel, knie en voet/enkel. De ambitie is om ook naar andere behandelgebieden uit te breiden.

Zorgverleners van beide ziekenhuizen gaan samen kijken naar alle verwijzingen van de huisarts. Die worden besproken en er wordt meteen bepaald wat de beste behandellocatie voor de patiënt is.

Er moet ook een betere overdracht van patiëntgegevens zijn, zoals digitale beelduitwisseling via een nieuw systeem. De digitale toegang tot dezelfde actuele gegevens voorkomt onnodig of dubbel onderzoek bij een patiënt. Patiënten moeten wel vooraf toestemming geven voor het delen van informatie uit het medisch dossier met een arts in het andere ziekenhuis.