Cees Bos van Stadsbelang Utrecht en Fred Dekkers van GroenLinks Utrecht hebben schriftelijke vragen gesteld na de grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Eerder werd bekend dat twee broers die een thuiszorgbureau in Utrecht runnen waren aangehouden na jarenlange, stelselmatige fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). 

De fracties willen weten hoeveel inzicht de gemeente heeft in de kwaliteit en betrouwbaarheid van Utrechtse bureaus die PGB-bemiddeling of thuiszorg leveren.

Vermoedelijk hebben de broers met meer dan 6 miljoen euro gefraudeerd, meldde het Openbaar Ministerie op 4 april. De verdachten zouden met hun thuiszorgbureau voornamelijk zorg aan cliënten van Turkse komaf leveren. Het vermoeden is dat er is gefraudeerd met pgb-geld en dat bijna 80 procent daarvan niet aan zorg is besteed.

Dit zou zijn gebeurd door dagbesteding of individuele begeleiding te declareren voor meer dan honderd cliënten, terwijl deze zorg vermoedelijk niet of slechts gedeeltelijk geleverd werd.

Misbruik

Naast onderzoek naar de fraude willen Stadsbelang Utrecht en GroenLinks ook oog hebben voor slachtoffers van criminelen die misbruik maken van mensen met een licht verstandelijke beperking of taalvaardigheidsprobleem (analfabetisme of het niet beheersen van de Nederlandse taal).

Bos en Dekkers vragen zich af of er een wildgroei is ontstaan van organisaties en of er meer meldingen van fraude zijn. Daarnaast willen ze weten of er rekening kan worden gehouden bij terugvordering van de gelden en eventuele financiële problemen die daardoor kunnen ontstaan bij gezinnen.

Niet geleverd

De verdenking is dat de verdachten in dit onderzoek samenspannen met degenen die PGB-gelden ontvangen, de budgethouders. Een deel van hen heeft zorg nodig maar vermoedelijk wordt dit niet altijd geheel of gedeeltelijk geleverd. Een deel lijkt geen zorg nodig te hebben.

Een deel van het geld dat de thuiszorgorganisatie heeft ontvangen, zou contant worden gegeven aan de budgethouders. Zorgkantoren en de gemeente kunnen door budgethouders ontvangen PGB-gelden terugvorderen als zij niet kunnen aantonen dat het geld aan zorg is besteed.