Er is een nieuwe locatie gevonden voor de International School Utrecht (ISU). De nieuwe school kan aan de Cambridgelaan worden gebouwd als er wordt voldaan aan enkele voorwaarden.

"De gemeente Utrecht vindt het van groot belang ruimte te bieden aan de International School Utrecht. Met de definitieve vestiging van de school wordt het brede onderwijsaanbod voor Utrecht behouden en het internationaal vestigingsklimaat versterkt", laat wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp weten.

De belangrijkste voorwaarde voor een vestiging aan de Cambridgelaan is het garanderen van de bereikbaarheid van De Uithof. De International School Utrecht zal maatregelen moeten nemen om het autogebruik terug te dringen. Voor de nieuwbouw geldt verder een aantal uitgangspunten. Zo moet het schoolgebouw met sportvoorzieningen geschikt zijn voor ca. 1.200 leerlingen. In het centrum van het compacte schoolgebouw komen ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.

De Internationale School Utrecht is nu gehuisvest in een aantal gebouwen op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan. De nieuwbouw biedt volgens de gemeente de kans het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht, en meer specifiek van De Uithof te versterken. Naar verwachting wordt het nieuwe schoolgebouw in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.