De gemeente Utrecht is een onderzoek gestart naar de naamsverandering van 'De Uithof' naar 'Utrecht Science Park'.

Dat blijkt uit een brief die vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Volgens de gemeente is de naamsverandering voor de buurt al deels doorgevoerd sinds de oprichting van de stichting Utrecht Science Park 2012, maar wordt het niet consequent gebruikt. Dit zou volgens het stadsbestuur voor verwarring zorgen en ten koste gaan van de uitstraling van het gebied. Op verkeersborden staat bijvoorbeeld nog 'De Uithof' of 'P+R De Uithof'.

Om deze borden te veranderen, moet de gemeente een formeel besluit nemen over het wijzigen van de naam van de Uithof. Hierna moeten nog verschillende acties worden ondernomen, waaronder het aanpassen van de bebording op het wegennet, het fietspad, het veranderen van de namen op websites en de namen van trams en bushaltes.

In het onderzoek wil de gemeente in beeld brengen of deze naamsverandering op steun kan rekenen in de stad. De komende maanden worden de verschillende acties verder uitgewerkt.