Van alle 4244 basisschoolleerlingen in Utrecht en Stichtse Vecht is 97 procent geplaatst op de school van hun eerste keuze, op het niveau dat aansluit bij hun basisschooladvies.

Jaarlijks is er een wisselend verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare plaatsen.

Sommige scholen hebben te maken met overaanmeldingen, op deze scholen wordt geloot. Dit jaar hebben het Christelijk Gymnasium (vwo), het Amadeus Lyceum (op tl en havo) en het Gerrit Rietveld College (op tl) geloot als gevolg van overaanmelding.

Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen die nog niet geplaatst zijn, op zoek naar een school die nog plaats heeft op het niveau dat aansluit bij het schooladvies.

Tweede ronde

Tot woensdagmiddag 11 april 15.00 uur kunnen leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht, met hun ouders aan de basisschool hun voorkeur aangeven op basis van de nog beschikbare plaatsen in Utrecht.

Uiterlijk 12 april is voor alle leerlingen bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten.