Het aantal klachten van inwoners bij de gemeente Utrecht is in 2017 toegenomen. In 2016 werd er 1360 keer een klacht ingediend, in 2017 was dat 1514 keer. 

Dat blijkt uit de klachtenrapportage 2017.

Uit de rapportage blijkt dat er in 2017 sprake is geweest van een stijging van het totaalaantal klachten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn volgens het onderzoek betere vindbaarheid van het klachtenformulier, hogere klachtbereidheid van bewoners, telefonische bereikbaarheid van en niet (tijdig) terugbellen door medewerkers.

De meeste klachten gaan over de organisatie (53 procent), gevolgd door informatieverstrekking (13 procent), voortvarendheid (11 procent), fatsoenlijke bejegening (7 procent), professionaliteit (6 procent) en maatwerk (5 procent).