De gemeente Utrecht gaat kijken naar oplossingen om de luchtkwaliteit op de Graadt van Roggenweg te verbeteren. De straat is het enige knelpunt in de gemeente dat nog niet voldoet aan de Europese grenswaarden.
 

Er wordt gekeken of door middel van een mobiliteitscampagne de intensiteit van het verkeer op de Graadt van Roggenweg naar beneden kan. Zo'n campagne moet gewenst gedrag stimuleren en alternatieven aanbieden.

Daarnaast wordt er gekeken om de drie buslijnen die over de Graadt van Roggenweg rijden elektrisch te maken. Er is alleen nog geen geld beschikbaar voor de plannen.

Tijdens de zienswijzeprocedure – van 27 maart tot 7 mei 2018 – worden gesprekken gevoerd met het rijk over een eventuele financiële impuls. Ook zullen er nog doorrekeningen worden gemaakt om te kijken wat de plannen zullen opleveren.

Er wordt op twee andere plekken gewerkt aan het verbeteren van de Utrechtse luchtkwaliteit: de herinrichting van het Beurskwartier en Lombokplein.