Directeur van het Utrecht Science Park (USP) Jan Henk van der Velden heeft, ook namens de grote kennisinstellingen en bedrijven, een brandbrief geschreven aan de gemeente en provincie Utrecht met een oproep om de bereikbaarheid van het sciencepark te garanderen.

"E is een grote verkeersdrukte rondom het USP. De verkeersdrukte op de snelwegen is heel hoog en alleen maar groeiend. Dan zijn er de overvolle bussen en overvolle fietspaden. Er fietsen hier regelmatig 20.000 fietsers op een dag rond."

Het aantal mensen dat naar het USP komt groeit de komende tijd ook hard volgens de directeur. Nu al komen er 18.000 mensen per dag naar het UMC Utrecht, en met de opening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wordt het alleen maar drukker.

"Instellingen als UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht wachten dan ook met smart op de Uithoflijn". Deze nieuwe tram rijdt echter op z'n vroegst pas eind 2019. De directeur roept op tot het doen van investeringen en het nemen van "concrete maatregelen".

De brief is ook ondertekend door onder andere het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.  Ook andere instellingen en bedrijven zoals het Prinses Máxima Centrum, RIVM, het Hubrecht Institute en Westerdijk Institute (KNAW), Nutricia Danone, Genmab en Merus steunen de brief.