De Provinciale Staten in Utrecht hebben maandag tijdens een spoeddebat unaniem aangedrongen op een diepgravend onderzoek naar de problemen rond de Uithoflijn. 

Volgens de politieke partijen moet de Randstedelijke Rekenkamer dit onderzoek in samenspraak met de Utrechtse Rekenkamer gaan uitvoeren. Voor de zomer moet het onderzoek af zijn.

Twee weken geleden stemden de fracties in de gemeenteraad van Utrecht ook al in met een onderzoek naar de nieuwe sneltram die tientallen miljoenen euro’s duurder wordt en anderhalf jaar later dan gepland gaat rijden.

Omdat de informatie elkaar overlapt, is het volgens Provinciale Staten handig als beide rekenkamers samenwerken.

Gedeputeerde Pim van den Berg (D66) steunt het onderzoek. "Ja, ik denk dat er dingen fout zijn gegaan", gaf hij toe. Het project is de provincie "uit de handen geglipt". "Wij moeten aan de bak.”

Ook beloofde de gedeputeerde de Provinciale Staten periodiek te informeren over de stand van zaken rond de Uithoflijn. Hij kon niet exact aangeven waarom dit in het verleden niet goed is gegaan.

Een motie van wantrouwen die de PVV had ingediend tegen alle gedeputeerden, haalde het niet. De partij - gesteund door onder meer de ChristenUnie en de SGP - vindt dat het bestuur van de provincie tekort is geschoten in de aansturing van de Uithoflijn en dat het nauwelijks grip heeft op de aansturing.

"Wat een puinhoop", aldus fractievoorzitter René Dercksen.