Vertegenwoordigers van tien lokale politieke partijen hebben woensdag hun handtekening onder het Regenboog Stembusakkoord gezet. Met het ondertekenen van dit akkoord stemmen de partijen in met het nemen van maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode.

Belangenorganisatie COC vraagt met dit initiatief in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht voor de belangen van lesbiennes, homosekuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).

De belangenvereniging nodigde alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen uit om steun te geven aan het akkoord. D66, GroenLinks, VVD, PvdA, SP, CDA, Student&Starter, Partij voor de Dieren, Piratenpartij en de PVV gaan het akkoord ondertekenen.

In het akkoord staan maatregelen die betrekking hebben op gemeentelijk beleid, het ondersteunen van jongeren en kwetsbare groepen. Een ander belangrijk punt is het bevorderen van de veiligheid.