Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.
 

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: Cultuursubsidies.

In hoeverre moet de gemeente Utrecht grote podia en festivals, zoals TivoliVredenburg en het NFF, met subsidies ondersteunen?

DENK Deze instellingen moge subsidie blijven ontvangen maar dit moet afhankelijk worden van concrete doelstellingen op het vlak van culturele diversiteit. Het personeelsbestand moet veel diverser, de programmering kan en moet veelkleuriger. Zodoende worden ook doelgroepen met andere culturele achtergronden veel beter bereikt en enthousiast gemaakt voor de grote cultuurinstellingen. We zien daar nu nog helemaal niets van, terwijl het zeer wenselijk is.

PvdA De grote podia en festivals in onze stad doen het goed. Ze maken Utrecht aantrekkelijk voor Utrechters en bezoekers. Met financiële ondersteuning draagt de gemeente bij aan de kwaliteit en diversiteit van grote culturele instellingen. Subsidies zijn ter ondersteuning van het culturele aanbod en nadrukkelijk niet commerciële organisaties overeind te houden. En belangrijker nog: er is meer dan alleen de kunst en cultuur in de Binnenstad en de bekende grote evenementen. De gemeente mag van de PvdA nog veel meer investeren in cultuur in de wijken, bijvoorbeeld via de wijkcultuurhuizen.

Piratenpartij Utrecht De Piratenpartij is van mening dat deze grote podia niet volledig ondersteund moeten worden vanuit de gemeente. Het nieuwe TivoliVredenburg heeft er helaas aan bijgedragen dat er minder plaats is voor (kleinschalige) kunst en cultuur. Misschien niet in absolute aantallen, maar zeker qua diversiteit. Evenementen zoals het Nederlands Film Festival (NFF) horen bij Utrecht, maar we moeten kritisch zijn op subsidies. Vaak zijn dit soort evenementen in staat om zelf inkomsten te genereren. Daarom is het goed dat er bij het NFF op sponsoring wordt ingezet in plaats van publieke gelden te gebruiken. De Piratenpartij geeft voorrang aan lokale initiatieven. Er wordt pas naar subsidiëring van grote podia gekeken, als er ruimte overblijft na subsidiëring van kleinschalige initiatieven.

GroenLinks Cultuur is van grote waarde voor de stad. Het maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers én bedrijven. Uit onderzoek van de Atlas van Gemeenten blijkt dat de hele gemeente profiteert van investeringen in cultuur. Denk hierbij aan een grote hoeveelheid extra banen, hotelovernachtingen door bezoekers en een prettige stad om in te wonen. Veel culturele initiatieven kunnen niet alleen maar uit het verkopen van kaartjes betaald worden. GroenLinks is daarom een groot voorstander om in onze stad én het culturele aanbod te blijven investeren.

Stadsbelang Utrecht Stadsbelang Utrecht wil dat mega subsidies zoals bij TivoliVredenburg een directe impact hebben op de inwoners in Utrecht. Tientallen miljoenen ontvangt het poppodium en daar moeten de inwoners dan ook iets voor terug krijgen. Daarom wil Stadsbelang Utrecht dat alle inwoners, tenminste één keer per jaar gratis naar een voorstelling van keuze mogen gaan. Het NFF is een grote publiekstrekker voor Utrecht, het trekt veel mensen aan van buiten de stad. De vraag is of de inwoners van Utrecht hier zoveel geld aan moeten besteden. Zoals met elke subsidie moet de afweging zijn of dit in het belang is van de inwoners van Utrecht. Hoe groter de subsidie, des te kritischer de afweging.

ChristenUnie Grote podia en festivals dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Utrecht, zowel voor inwoners als voor bezoekers. Grote podia doen echter ook een groot beroep op het beschikbare budget. De ChristenUnie wil kritisch kijken naar de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor grote instellingen, zodat dit niet ten koste gaat van bijvoorbeeld de voorzieningen in de wijken. Subsidies voor de grote kunstinstellingen maken we afhankelijk van de inspanningen die deze instellingen doen om Utrechtse kinderen naar binnen te halen, bijvoorbeeld door voor Utrechtse kinderen gratis schoolvoorstellingen en –concerten te organiseren.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren vindt dat er te veel geld naar TivoliVredenburg gaat, in de zin van investeren in een groot gebouw, terwijl wij liever zien dat dit geld naar culturele activiteiten gaat. Dus meer naar cultuur en makers zélf. Dat neemt niet weg dat er in TiVre mooie (multi)culturele activiteiten worden georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat er niet teveel in 'stenen' wordt geïnvesteerd, maar juist in initiatieven die niet per sé voor een breed publiek bedoeld zijn en ‘voor ieder wat wils’ bieden. Grote festivals kunnen dit ook bieden, maar het gaat de PvdD erom dat de gemeente cultuur ondersteunt vanwege de intrinsieke waarde ervan voor inwoners en makers, en niet om er goede sier mee te maken naar de rest van de wereld.

VVD Utrecht Dat moeten we zeker blijven doen. Cultuur is hard nodig voor een leefbare gemeente. Dat doen we door een basisinfrastructuur van belangrijke podia en festivals te steunen. Veel bewoners en bezoekers genieten van het grote cultuuraanbod in Utrecht en dat zorgt ook weer voor een heleboel banen en een goed imago voor de stad. Juist een gemeente met zoveel kennis- en onderwijsinstellingen als de onze heeft zoveel creativiteit binnen de eigen grenzen dat dit een geweldige kans biedt op nieuwe bedrijvigheid zoals in de animatie- en gaming. De VVD wil ook graag een "blockbusterfonds" zodat beeldbepalende festivals of tentoonstellingen voor een groot publiek mogelijk worden.

Student & Starter Van Soenda tot De Zelfgemaakte Markt en van CATCH tot Spring: festivals horen bij Utrecht. Student & Starter vindt daarom dat initiatiefnemers volop de ruimte moeten krijgen in Utrecht om iets te organiseren. Zowel in het geval van grote podia als grote festivals geldt dat met subsidie er meer aandacht kan zijn voor maatschappelijke doeleinden. Denk hierbij aan duurzaamheidsmaatregelen, promotie van goede doelen of het bieden van een podium aan vernieuwende kunstenaars. Student & Starter wil zowel aan grote als kleine evenementen volop de ruimte bieden om Utrecht nóg diverser en levendiger te maken.

D66 Utrecht Het NFF en TivoliVredenburg zijn twee beeldbepalende instellingen met een groot publieksbereik. Het afgelopen jaar ontving TivoliVredenburg zelfs meer dan een miljoen bezoekers. En hoewel ze allebei veel eigen inkomsten genereren, is het onrealistisch om te denken dat zij zonder bijdrage van de gemeente kunnen. Het NFF is naast een publieksfestival een belangrijke spil als het gaat om talentontwikkeling en educatie over film en beeldcultuur. TivoliVredenburg is naast een poppodium ook een podium voor klassieke muziek en experimentele makers, maar ook bijvoorbeeld voor de Nacht van de Poëzie. D66 wil grote podia en en festivals zeker blijven ondersteunen.

CDA Utrecht De drie grote instellingen in de stad (Tivoli, Schouwburg en Centraal Museum) zullen altijd een groot deel van het cultuurbudget gebruiken. Ze hebben dan ook de grootste uitstraling voor de stad en trekken veel publiek en bezoekers, alhoewel daar op onderdelen – zeker bij het Centraal Museum – nog wel wat te winnen is. Bij festivals moeten we telkens kritisch kijken wat de meerwaarde voor de stad is en of het dat waard is. Het Filmfestival bijvoorbeeld heeft afgelopen jaar ruim een half miljoen subsidie gehad, dat vindt het CDA buitenproportioneel, voor wat we daarvoor terugkrijgen.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)