De ziekenhuizen in Utrecht gaan maatregelen treffen vanwege de aanhoudende griepgolf. Hierdoor doen een groter aantal patiënten dan gebruikelijk beroep op de acute zorg. Sommige geplande opnamen en operaties worden uitgesteld.
 

Veel bedden in de ziekenhuizen worden op dit moment ingenomen door patiënten met griepklachten en de gevolgen van griep, zoals een longontsteking. Daarbij gaat het vaak om oudere patiënten met een complexe zorgvraag.

De ziekenhuizen en andere zorgdiensten, verenigd in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, nemen daarom maatregelen. Het gaat hierbij om het St. Antonius in Nieuwegein en Utrecht, het Diakonessenhuis in Utrecht, het UMC Utrecht het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

De ziekenhuizen zijn genoodzaakt om sommige geplande opnamen en operaties uit te stellen. Hierbij gaat het om niet-spoedeisende operaties waarbij uitstel medisch verantwoord is. De spoedeisende zorg gaat altijd gewoon door. Per ziekenhuis wordt bekeken welke maatregelen passend zijn en of er bijvoorbeeld extra personeel wordt ingezet.