Voorlopig is er geen sprake van uitbreiding van horeca in de binnenstad van Utrecht. Wel maakt de gemeente meer ruimte voor horeca in de woonwijken, door meer vergunningen te verstrekken. 

Een eerder plan voor versoepeling van de regels werd aangepast door de wethouder na kritiek van bewoners en politici. In een aangepaste vorm is de horecanota nu wel aangenomen door de gemeenteraad.

Wethouder Kreijkamp van Economie wilde met het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 meer ruimte voor horeca en verschillende concepten maken. Dat betekende onder meer mogelijkheid voor mengvormen bij de detailhandel – bijvoorbeeld een boekenwinkel waar ook koffie wordt geschonken.

Bewoners en politici waren echter bang voor een centrum dat alleen nog maar uit horeca zal bestaan en ondernemers voor oneerlijke concurrentie. In het horecaplan is nu wel ruimte gemaakt voor horeca in de woonwijken door bijvoorbeeld meer vergunningen te verstrekken.

Belanghebbenden

In de afgeslankte nota is meer aandacht voor leefbaarheid en sturing op diversiteit. In het plan is voorlopig geen sprake van uitbreiding van nieuwe horeca in de binnenstad. Daar wordt nu eerst over gesproken met belanghebbenden.

Ook wordt het toestaan van horeca in winkels nu gemonitord. Restauranthouders moeten ook meer ruimte krijgen om activiteiten te organiseren.

Pilot

Er wordt wel een pilot gestart waarbij de exploitatiemogelijkheden afhankelijk zijn van de inzet van de ondernemer om overlast te voorkomen. Een ondernemer die goede afspraken maakt zou bijvoorbeeld meer ruimte kunnen krijgen voor zijn terras, terwijl een ondernemer die geen rekening houdt met de buurt geen soepelere sluitingstijden krijgt.

GroenLinks-raadslid Thijs Weistra zegt dat eerst bestaande overlast in het centrum moet worden aangepakt voordat daar meer horeca mogelijk is: "Voor GroenLinks staat een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid centraal. Over het toestaan van restaurants in wijken is GroenLinks wel enthousiast."

Groeiend aanbod

Ook D66-lijsttrekker Klaas Verschuure is enthousiast over de mogelijkheid tot meer horeca in de wijken. "Utrecht is onder andere zo aantrekkelijk door de gezellige horeca, door vele culturele voorzieningen en leuke evenementen en festivals. Bij een groeiende stad hoort wat D66 betreft ook een groeiend aanbod van horeca, festivals en culturele voorzieningen."