Dertig bomen, die langs de singel staan, worden vrijdag gesnoeid om te voorkomen dat er vogels in gaan nestelen. Het gaat om bomen die op de plek staan waar straks het water van de Catharijnesingel stroomt. In april staat de kap van deze bomen gepland.

Er gaat nu gesnoeid worden om de bomen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels, want als er toch vogels in de bomen nestelen kan er in april niet gekapt worden.

Het kappen van de bomen is ook afhankelijk van de vergunningprocedure die nu nog loopt. Er zijn ook bomen die op de plek van het toekomstig water staan, die niet gekapt worden, maar in het najaar worden verplant. Deze worden nu niet gesnoeid.

De aannemer van de sloopwerkzaamheden gaat dit voorjaar ook starten met de inrichting van het werkterrein waar de singel straks weer moet stromen.

Herinrichting

De komende tijd wordt er nog een omgevingsvergunning aangevraagd. In augustus start de aannemer met de sloop van de bestaande constructies. Daarna volgt het terugbrengen van het water en de herinrichting van de kades en het groen.

Als alles volgens planning verloopt, is rond de zomer van 2020 het hele werk afgerond en kun je een rondje om de binnenstad varen.