De provincie en gemeente Utrecht hebben bewust informatie achtergehouden over het duurder uitvallen van de Uithoflijn. 

Dat schrijft NRC, enkele uren voor een spoeddebat over de lijn.

Eind januari werd duidelijk dat de Uithoflijn niet dit jaar, maar pas eind 2019 volledig in gebruik zal zijn. Bovendien kost het miljoenenproject nog eens 84 miljoen euro extra.

De opgelopen kosten waren reden voor een pittig debat in zowel de provincie als de gemeenteraad. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof trad af, na verwijten van gebrekkige regie vanuit de provincie.

NRC schrijft nu dat topambtenaren stellen dat bedragen naar beneden zijn bijgesteld of buiten de begroting gehouden om uit te komen op een 'politiek aanvaardbaar' budget. Dit zou blijken uit het niet begroten van de 'voorbereiding exploitatie en beheer', een kostenpost van 20 miljoen euro. Deze kosten zouden expres zijn verzwegen uit opportunisme. De gemeente Utrecht lijkt daar een hand in te hebben gehad.

Bronnen rond de Uithoflijn stellen dat de trambaan niet politiek haalbaar was geweest als alles netjes zou zijn berekend.

"Achter de nette verdeling van tegenvallers die de vrouwen publiek maken gaan jaren van twist en conflicten schuil. Het ging al mis in 2012, toen het besluit tot de aanleg van de trambaan werd genomen", blijkt uit onderzoek van NRC.

Conflicten

In het artikel van de krant wordt geschetst hoe de conflicten tussen de gemeente Utrecht en de provincie zijn ontstaan. Er zou onder meer animositeit zijn ontstaan door een financiële meevaller voor een busbaan rond de bouw van de Uithoflijn van 7 miljoen euro voor de gemeente. Dit bedrag werd in eerste instantie echter niet teruggestort in het project. Ook zou de gemeente het exploiteren van de tram een taak van de provincie vinden.

De gemeente en provincie stellen in een verklaring dat de voorbereidingskosten niet eerder zijn meegenomen, omdat de exacte kosten niet duidelijk waren. Ze zouden niet zijn overvallen door deze kosten van 20 miljoen euro.

Het spoeddebat over de Uithoflijn in de gemeenteraad staat voor vandaag gepland. Later is er ook nog een spoeddebat in de provincie, na vragen over medewerkers van de projectorganisatie en hun relatie met het bouwbedrijf BAM.