Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: ‘Bereikbaarheid’.

In hoeverre moet de gemeente inzetten op smart mobility bij het bereikbaar houden van Utrecht?

Partij voor de Dieren: Smart Mobility zal in de toekomst steeds meer oplossingen bieden om de behoefte aan mobiliteit op te vangen. De Partij voor de Dieren vindt dat we af moeten van het idee dat alle mensen recht hebben op het bezitten en gebruiken van bijvoorbeeld een eigen auto. We moeten gaan denken in het idee van het recht hebben op vervoer. Iedereen moet op een vlotte manier naar een bestemming kunnen, maar per keer kan verschillen hoe dat gebeurt. De gemeente moet daarom de mogelijkheden van smart mobility ten volle benutten om de stad op een schone en gezonde manier bereikbaar te houden.

PvdA: Welke modieuze Engelse term er ook aan geven wordt, we zullen slim met mobiliteit om moeten gaan. De vraag is hoe al die Utrechters, forenzen, toeristen en het vrachtverkeer zich door de stad kunnen verplaatsen zonder vast te lopen. En ook nog eens zonder dat de gezondheid en het milieu er enorm onder lijden. Vooral in nieuwe wijken, zoals bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone, hebben we de kans om te experimenteren met nieuwe vormen van mobiliteit en innovatieve ideeën, zoals zelf rijdende auto’s en verkeer op afroep. Voor de PvdA is het belangrijk dat duurzame keuzes voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht inkomen. Nu zie je bijvoorbeeld dat mensen die een gloednieuwe elektrische auto kunnen betalen, op gesubsidieerde laadpalen kunnen rekenen. Alle Utrechters moet de kans hebben om geld- en energiebesparende keuzes te maken.

SP: De inzet van ICT kan de capaciteit vergroten, maar is eindig. Belangrijk is om de ICT-inzet dienend te laten zijn aan de mobiliteit en uit te kijken dat we het ontwerp van het wegennet niet afhankelijk maken van de beperkingen van de huidige technologie. Vooral de positie van de voetganger en fietser mag niet ondergeschikt gemaakt worden.   

VVD: Smart mobility zorgt ervoor dat je via de kortste route en zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt. De VVD wil de komende vier jaar in heel Utrecht smart mobility systemen worden geïnstalleerd. Zo voorkom je onnodig zoeken en omrijden voor auto en fiets. De Utrechtse VVD wil graag dat Utrecht een proeftuin wordt van zelfrijdend vervoer. Het Utrechts Science Park is bijvoorbeeld een uitstekende pilotomgeving voor geautomatiseerd vervoer tot aan de voordeur.

Student en Starter: Ver! Neem bijvoorbeeld de stoplichten: te vaak staan we voor rood licht terwijl er geen verkeer te bekennen is. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook gevaarlijk: mensen ‘leren’ zo onbedoeld stoplichten te negeren. Op gevaarlijke punten waar stoplichten wel belangrijk zijn, gaan ze dan door rood. Student & Starter wil dat verkeerssystemen op elkaar aangesloten worden en dat er gebruik wordt gemaakt van slimme technologische oplossingen. Bijvoorbeeld een sensor die meet hoeveel personen er staan te wachten voor een (fiets)stoplicht. Student & Starter wil vroegtijdig inspelen op de kansen die zelfrijdende auto’s bieden. Wij willen vooral niet dat we nu gaan bouwen voor iets wat over 5 jaar niet nodig blijkt te zijn. Slim en snel inspelen op de trends is daarvoor van belang.

D66: D66 wil mensen stimuleren om zoveel mogelijk met de fiets en met het ov te reizen. Daarom willen we goede Park & Ride (P&R)-voorzieningen aan de rand van de stad, die goed aansluiten op het OV. Daarnaast willen we dat de P&R’s worden uitgebreid met ov-fietsen, Met een nieuwe app kan worden gekozen voor het vervoermiddel met de snelste reistijd. D66 wil ook dat de gemeente meer doet om Utrechters uit de auto en op de fiets te krijgen. D66 wil dat met bedrijven het gesprek aan wordt gegaan om werknemers uit de auto te laten stappen. Fietsen, deelauto’s en snelle ov-verbindingen zijn aantrekkelijke manieren om te reizen. D66 wil deze en andere innovatieve reismethodes mogelijk maken.  

CDA: Een goede doorstroming van het verkeer staat bij het CDA voorop. Slimme mobiliteit wordt daarvoor heel erg belangrijk. Dat begint met bijvoorbeeld groene golven, waardoor verkeer soepel doorstroomt. Ook borden die mensen de snelste weg wijzen en helpen om vaststaand verkeer te omzeilen gaan helpen. ICT moet leveranciers voor de binnenstad ook helpen om hun werk en routes efficiënter te verdelen, zodat er minder verkeer komt. Zonder slimme ICT-oplossingen zal het niet lukken om de stad bereikbaar te houden.

PVV: Het gebruik van “Big Data“ en smart mobility is in de nabije toekomst onvermijdelijk en biedt veel kansen om het verkeer door te laten stromen. Belangrijk daarbij is wel de privacy van de inwoners.  De gemeente moet snel investeren in meer van deze innovatieve oplossingen dan in   stadsboulevards, die alleen leiden tot meer verkeersopstoppingen en ergernis bij automobilisten.

GroenLinks: Smart mobility kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van Utrecht. Door slimme vervoersconcepten kan er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt worden van deelauto’s, deelfietsen en slimme routes. Maar met alleen innovatieve maatregelen komen we er niet. Wat GroenLinks betreft is het ook nodig duidelijke keuzes te maken: GroenLinks kiest voor voorrang voor fiets en voetganger in de stad. 

ChristenUnie: Smart Mobility is innovatie, dat verdient te allen tijde de aandacht, al moeten we echt nog onderzoeken wat wel en niet werkt. Maar zeker op gebied van de fiets moet Utrecht als Fietsstad voor de troepen uitlopen. De ChristenUnie vindt dat we die rol nog onvoldoende pakken.

PiratenPartij: Smart mobility kan, wanneer goed ingezet, er voor zorgen dat wijken en buurten worden ontlast wanneer het gaat om doorgaand verkeer. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met privacy. We zitten niet te wachten op een systeem dat aan de hand van ons kenteken onze route door de stad volgt en opslaat. Het moet geen verkapte maatregel van de zittende partijen zijn om de surveillancestaat nog verder uit te bereiden.

Het zou mooi zijn als smart mobility ook de luchtkwaliteit in de stad kan meten en gebruiken. Is de kwaliteit in een bepaald gebied te slecht? Dan stuurt smart mobility auto’s de andere kant op.

DENK: DENK is voorstander van nieuwe technologie zowel in het verkeer als bij veiligheidskwesties. De privacy van de burger moet daarbij gegarandeerd zijn.

Seniorenpartij: Mobiliteit is geen statisch gegeven. Dat geldt ook voor de maatregelen, die genomen moeten worden. Indien en zodra smart mobility een bijdrage levert voor het oplossen dan wel het voorkomen van problemen, is smart mobility welkom.

Stadsbelang: Een deel van de parkeeroplossing die Stadsbelang voor zich ziet is automobilisten te prikkelen om aan de rand van de stad te parkeren in P&R’s. Dit zijn logische plekken waar snelle verbindingen naar eindbestemmingen in de stad kunnen worden gerealiseerd. Op deze plekken dient de overstap op de bus en de tram te worden gerealiseerd. Ook zijn dit logische plekken voor initiatieven als ‘bike to go’, of OV fietsen. Hierop moet worden ingezet.