Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. 

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll 'Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?' In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: 'Bereikbaarheid'.

Moet het voetgangersgebied in de binnenstad van Utrecht uitgebreid worden?

Partij voor de Dieren: De binnenstad wordt steeds drukker en dat merk je. Op steeds meer plekken zie je bijvoorbeeld fietsfiles ontstaan. Gelukkig gaat het gezamenlijk gebruik door fietsers en voetgangers vaak goed. Toch zie je ook de strijd om ruimte tussen fietser en wandelaar toenemen. De verschillende weggebruikers moeten voldoende rekening houden met elkaar, waardoor onveilige situaties vermeden worden. Op zeer drukke plekken, zoals de Vismarkt en de Oudegracht tijdens winkelopeningstijden, zien we dat de veiligheid van met name voetgangers in het geding komt. Daarom is de Partij voor de Dieren voor het instellen van een voetgangersgebied, gebonden aan deze plaatsen en enkel binnen de drukste tijdsperioden.

PvdA: In een stad die steeds drukker wordt, moeten ook voetgangers meer ruimte krijgen. Een voorwaarde is wel dat fietsers door en langs de binnenstad goede alternatieve routes hebben. Die zijn er nu vaak niet. Met steun van de PvdA komt er een proef waarbij de Vismarkt op zaterdagen en zondagen alleen toegankelijk is voor voetgangers. Als dat een succes blijkt en er genoeg andere opties zijn voor de andere verkeersgebruikers, zou dit later kunnen worden uitgebreid.

SP: Dit is een valse vraag. Herformulering: moet een goede Noord-Zuid fietsroute door de binnenstad worden gesloten? De fietsroute over de oostelijke zijde van de Oudegracht is een onmisbare Noord-Zuid fietsroute. Het moet duidelijker aangegeven worden dat het om 'shared space' (gedeelde ruimte, red.) gaat. Geen monopolie voor voetgangers.

VVD: Ja. Het is gezellig druk in de binnenstad, in de toekomst misschien zelfs wel té druk. Extra ruimte voor de voetganger betekent meer ruimte voor bewoners en bezoekers, ondernemers en toeristen. Uitbreiding moet wel samen gaan met goede bereikbaarheid en beheersbare overlast voor bewoners.

Student en Starter: Op piekmomenten is het soms zo druk dat voetgangers en fietsers last van elkaar kunnen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Vismarkt. Op de langere termijn zouden fietsers alleen op de piekmomenten ruimte moeten maken voor de voetgangers. Op grote delen van de dag is het echter vrij rustig op deze plek, daarom is het permanent omleiden van fietsers volgens Student & Starter ook niet nodig. Een oplossing is bijvoorbeeld het instellen van omfietstijden. Nog beter zou zijn de inzet van slimme, digitale verkeersborden die reageren op hoe druk het op dat moment is. Eerst moet er echter een goede alternatieve fietsroute voor de Vismarkt komen. Tot dan toe handhaven we de huidige status.

D66: De Utrechtse binnenstad wordt steeds gezelliger. Daarmee wordt het ook drukker. Door het voetgangersgebied uit te breiden krijgt de voetganger in de binnenstad de nodige ruimte. Op sommige momenten is de binnenstad zo druk dat fietsen bijna onmogelijk is. Om gevaarlijke situaties te voorkomen kan het verstandig zijn om het voetgangersgebied uit te breiden. D66 wil dat dit alleen op deze zeer drukke momenten gebeurt. Zo kunnen fietsers op de minder drukke momenten gewoon blijven fietsen in de binnenstad. Ook moeten er nieuwe fietsroutes en fietsstallingen worden aangelegd en gebouwd. Dankzij D66 is hiervoor de komende jaren extra geld voor vrij gemaakt.

CDA: Nee, Utrechters weten precies wanneer ze wel en niet over de Oudegracht kunnen fietsen. Op zaterdagmiddag laat je het wel uit je hoofd, op maandagochtend is het een prima route. De gemeente hoeft dat niet met allemaal regeltjes verder te gaan bepalen. We verwachten van fietsers én voetgangers dat ze zich fatsoenlijk gedragen en met elkaar rekening houden.

PVV: Een deel van de Neude, Schoutenstraat, Oudegracht, Ganzenmarkt en Vismarkt is op sommige tijden te druk. Fietsers en voetgangers kunnen dan samen niet veilig fietsen en lopen. Dat moet en kan anders door slimme nieuwe technieken in te zetten, waardoor als het te druk is, fietsers tijdelijk een andere route moeten kiezen en voetgangers weer veilig lopen. Investeren in innovatieve oplossingen, daar staat de PVV voor.

GroenLinks: Wie op zaterdagmiddag over de Vismarkt loopt realiseert zich dat we die drukte in goede banen moeten leiden. Ook op andere dagen wordt het steeds drukker met voetgangers. GroenLinks wil het voetgangersgebied in het centrum verder uitbreiden en minder ruimte voor de auto, om te beginnen langs de Oudegracht. GroenLinks wil een goed evenwicht tussen ruimte voor voetgangers en fietsers in de binnenstad. Dit kan bijvoorbeeld door de tijden dat je in het voetgangersgebied mag fietsen op te rekken en rekening te houden met de drukke en minder drukke dagen in de week. De veiligheid van voetgangers staat voorop, fietsers zijn te gast waar dat kan.

ChristenUnie: Ja, maar niet ten koste van de fiets. ChristenUnie gaat voor 'shared space' en niet voor het laten omrijden van de fietsers, die wij juist zozeer omarmen.

PiratenPartij: De Piratenpartij Utrecht voelt best wat voor een uitbreiding van het voetgangersgebied in het centrum, maar niet zoals het plan er nu ligt. Het huidige plan moet terug naar de tekentafel. Er moet een nieuw plan komen waarbij de inwoners als eerste een voorzet mogen geven. Zolang de huidige regels van toepassing zijn en er nog sprake is van onduidelijkheid bij fietsers en voetgangers, moet de focus qua handhaving liggen op informeren en niet op bestraffen.

DENK: Alleen daar waar het echt gevaarlijk wordt. Sowieso moet de fietsbereikbaarheid van het centrum gegarandeerd blijven.

Seniorenpartij: Neen, Het huidige voetgangersgebied voldoet aan de eisen die de participanten er aan stellen.

Stadsbelang: De inwoners van Utrecht moeten op straat kunnen genieten van onze prachtige stad. Nu maken zij zich zorgen over de vele auto’s en de luchtkwaliteit. Dat moet veel beter kunnen. Grote delen kunnen voetgangersgebied worden in de binnenstad. Dit betekent concreet dat wij voor wat betreft een groot deel van de Oudegracht het ook niet wenselijk vinden dat fietsers hier rijden. We hebben veel gratis parkeerplekken in de stad, die moeten gebruikt worden. Als iemand toch vindt dat een fiets op straat hoort terwijl dat niet mag, dan moet er gehandhaafd worden. Als de capaciteit niet voldoet, dan kunnen we ook kijken naar plaatsen in bijvoorbeeld de Springweggarage of de Paardenveldgarage.