Het doorsnee inkomen van Utrechters is in 2015 iets gestegen in vergelijking met vier jaar daarvoor. ​Het gemiddelde inkomen van een huishouden bedroeg 23.100 euro in vergelijking met 22,8 in 2011. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. 

De inkomensongelijkheid in de stad is wel hoog: volgens het CBS komt dit omdat steden op inkomensvlak vaak een meer gemêleerde bevolking hebben dan minder stedelijke gemeenten. 

Om de inkomensongelijkheid te berekenen wordt de zogeheten Gini-coëfficiënt gebruikt. Landelijk ligt deze op 0,29, in Amsterdam gaat het om 0,37. Utrecht en Den Haag volgen met 0,35 en 0,34. "In Utrecht dragen met name de grote aantallen studenten met weinig inkomen bij aan de hogere Gini-coëfficiënt", aldus het CBS. 

Randgemeenten

In randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel mensen met een hoog inkomen. In de grote steden zelf liggen de inkomens juist lager.

Vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg gaat op dat het doorsnee inkomen in de omringende gemeenten beduidend hoger ligt dan in de steden zelf.

Huishoudens

Bij de cijfers is niet gekeken naar het gemiddelde inkomen, maar naar het doorsnee, of mediane inkomen. Dat wordt berekend door de inkomens van hoog naar laag te rangschikken, het niveau waar vervolgens precies evenveel huishoudens boven als onder zitten, is de doorsnee.

Het besteedbaar inkomen is in deze cijfers ook gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt.