Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. De komende dagen het thema: 'Bereikbaarheid'.

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll 'Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?' In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. De komende dagen het thema: 'Bereikbaarheid'.

Bekijk de vorige vragen aan de Utrechtse politiek in het overzicht.

Wat zijn de komende vier jaar de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?

Partij voor de Dieren: De binnenstad wordt steeds drukker en dat betekent dat er simpelweg onvoldoende plaats is voor alle vormen van vervoer. Door auto’s te weren uit de binnenstad wil de Partij voor de Dieren meer ruimte geven aan voetgangers, fietsers en fietsparkeren en openbaar vervoer. Daardoor loopt het verkeer in en om Utrecht niet vast, verbetert de luchtkwaliteit en de leefbaarheid voor mens en dier. We pleiten bijvoorbeeld voor het beter gebruiken van P&Rs, zodat mensen met het OV of een leenfiets naar de binnenstad kunnen. Er zijn genoeg manieren om Utrecht in en uit te komen zonder auto, daarom moet er bij nieuwbouw niet meer  uitgegaan worden van een parkeerplaats per woning, maar moet ruimte gegeven worden aan andere vormen van vervoer. Het is onhoudbaar om de stad altijd met alle vervoermiddelen bereikbaar te laten zijn.

PvdA: Niet alleen de bereikbaarheid van de Binnenstad staat onder druk, ook de rest van de stad ondervindt de gevolgen van de groei van onze stad. Het is een hele puzzel om iedereen soepel door de stad te kunnen laten bewegen. De bereikbaarheid staat bovendien op gespannen voet met het milieu en de gezondheid van de Utrechters. De luchtkwaliteit is bijvoorbeeld nog steeds ondermaats. Dat los je op met keuzes waar niet alle automobilisten blij mee zijn. Tegelijkertijd moeten we ook kijken naar nieuwe manieren van vervoer. Bevoorrading van horeca in de Binnenstad door elektrische boten bijvoorbeeld, ontlast de wegen en is relatief milieuvriendelijk. We zullen inventief moeten zijn om de stad begaanbaar te houden voor het groeiende aantal inwoners.

SP: De grootste uitdaging is de versterking van het OV-netwerk, uitbouwen van alle stations tot OV-knooppunten waartussen lijnen liggen. Geen geldverspilling door een tram door de binnenstad, maar versterking busnetwerk. Daarnaast is fietsparkeren een belangrijke uitdaging.

VVD: Bestemmingsverkeer goed en snel op z’n plek krijgen, dus goede invalsroutes en voldoende parkeerplaatsen om bestemmingsverkeer in de buurt van de bestemming te laten parkeren. Een betere inregeling van de verkeerslichten voor fietser en veel meer bewaakte en onbewaakte stallingen voor de fiets in de binnenstad.  Verkeersveiligheid verbeteren onder meer door meer 30-kilometerzones en streng handhaven op idioot rijgedrag.

Student en Starter: Utrecht heeft als één van de snelstgroeiende steden te maken met alsmaar meer mensen die van A naar B moeten komen. Tijd voor een andere insteek: de focus moet niet liggen op automobilisten, maar op voetgangers en fietsers. We investeren in openbaar vervoer, doen serieus onderzoek naar extra tram- en metrolijnen en een treinstation op de Uithof, stimuleren deelauto’s en spelen in op zelfrijdende auto’s. Ook als het gaat om een bereikbare binnenstad moeten we focussen op het autovrij maken. De ruimte die nu gebruikt wordt voor stilstaande auto’s kunnen we stukken beter benutten. Binnen de ring moeten we vol inzetten op ov-bereikbaarheid. De ligging van Utrecht is wat betreft treinreizen heel gunstig, en daar is verdere winst te behalen.

D66: Utrecht groeit de komende jaren de komende jaren naar meer dan 400.000 inwoners. Dat zorgt voor meer verkeer. D66 wil de stad bereikbaar houden. Maar als iedereen de auto neemt, staan we voortdurend in de file. Bovendien is dit slecht voor de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van Utrechters. Meer verkeer betekent ook meer onveilige situaties. Verkeersveiligheid is dan ook een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. D66 is dé fietspartij, en zet in op de fiets voor vervoer in de stad. Wij willen meer fietsenstallingen en meer fietspaden. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan. D66 wil een tweede Intercitystation op het Utrecht Science Park. Hiermee wordt het Science Park beter bereikbaar. Zo hoeven studenten en werknemers op het Science Park en Rijnsweerd niet via het drukke Utrecht Centraal te reizen. Ook wordt het Utrecht Science Park wordt met de tram bereikbaar (via de Uithoflijn).

CDA: Nieuwe woningen en kantoren rond het stationsgebied zullen veel extra bezoekers trekken, terwijl ook de oude binnenstad populair blijft. Het is de uitdaging om te zorgen dat al die bezoekers op hun bestemming kunnen komen zonder dat het helemaal vast komt te staan. De huidige plannen zijn daarvoor niet voldoende, die zullen op de schop moeten dus. 

PVV: De Partij voor de Vrijheid Utrecht is voor goede bereikbaarheid van de binnenstad van Utrecht.  Met de fiets en openbaar vervoer, maar óók met de auto. Fietspaden moeten vooral veiliger, nu de drukte alsmaar toeneemt. Toch zijn sommige inwoners afhankelijk van de auto, zoals gehandicapten en ouderen. Daarom moet meer worden ingezet op (gehandicapten-) parkeerplaatsen in de binnenstad.

GroenLinks: Utrecht is een aantrekkelijke stad en zeker in de binnenstad willen steeds meer mensen zijn. GroenLinks-wethouders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een aantrekkelijke en bereikbare stad. We pakken de uitdaging aan om ruimte te geven voor de groei van de stad, zonder dat de overlast van het autoverkeer toeneemt. Zeker naar en in de binnenstad geeft GroenLinks voorrang aan fiets en voetganger, en een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Schone vormen van vervoer zorgen ervoor dat Utrecht bereikbaar blijft voor veel mensen, en de stad groen en leefbaar blijft.

ChristenUnie: Bereikbaarheid met de auto zien wij niet als uitdaging, de ChristenUnie wil het autoverkeer in en naar de Binnenstad afremmen. De uitdaging is dus het weren van de auto. Behalve bestemmingsverkeer, zullen dagjesmensen hun auto’s aan de randen van de stad moeten parkeren en verder gaan met het OV of een leenfiets. Bereikbaarheid met de fiets is wel degelijk een uitdaging, bijvoorbeeld op knooppunt Vredenburg: daar komen per dag twintigduizend fietsers langs. Met de groei van de stad worden dat er meer en meer. Daarom wil de CU een goed alternatief voor de binnenstadroute over Vredenburg en verder, zoals via de Westtunnel en ten zuiden middels een extra tunneltje tussen CS en station Vaartsche Rijn. De veiligheid van fietsers moet omhoog, auto’s mogen niet harder dan 30km/u als zij een rijbaan delen met fietsers (dus zonder verhoging voor het fietspad, we noemen dat niet-vrijliggend). Ook wil de ChristenUnie parkeren op de Oudegracht opheffen: bewoners krijgen een vergunning voor de parkeergarages zoals de Springweg. Deze wordt niet langer toegankelijk voor dagjesmensen. De Oudegracht wordt ingericht als een mooie fiets- én wandelroute met ruimte voor parkeren van de fiets: het onzalige idee van dit college om de fietsers van de Oudegracht te halen gaat snel van tafel.

Piratenpartij: Om de binnenstad bereikbaar te houden en de omliggende wijken en buurten niet onevenredig te belasten, is er veel meer samenhang nodig tussen de verschillende verkeersplannen. Wanneer er in één wijk zaken worden veranderd, heeft dit een direct effect op andere wijken. Daarom zijn wij voor een overkoepelend verkeersplan waarin ook de rol van het openbaar vervoer en de transferia wordt meegenomen.

DENK: De binnenstad moet bereikbaar blijven, voorlopig ook per auto. Er moeten echter ook alternatieven komen voor de auto. Op de korte termijn meer en beter zichtbare taxistandplaatsen. Op de lange termijn een snelle OV-verbinding naar grote woonwijken als Overvecht, Zuilen en Leidsche Rijn. De fietsverbinding kan sowieso beter, bijvoorbeeld met de aanleg van vloeiend geasfalteerde fietspaden.

Seniorenpartij: Het ad hoc nemen van maatregelen, zonder de totale context te overzien of wat nog erger is dat men zonder te willen weten wat de gevolgen van de maatregelen zouden kunnen zijn, deze maatregelen omwille van louter politiek gewin door te voeren.

Stadsbelang: De inwoners van Utrecht zijn de files in de stad zat en Stadsbelang Utrecht ook. Je rijdt tegenwoordig sneller rond de stad dan van de snelweg naar huis. Het vastlopen van het verkeer komt omdat de gemeente geen keuze maakt, het is van alles een beetje. Stadsbelang Utrecht kiest voor de inwoners van Utrecht. Geen doorgaande wegen door woonwijken, de wijken zijn voor bewoners. Wij kiezen voor het knippen van wegen, niet voor het knijpen en weer een nieuwe file laten ontstaan. Goede toegangswegen van en naar het centrum. Parkeren doen bezoekers van de stad in de vele P&R's en parkeergarages. Stadsbelang Utrecht kiest voor elektrisch goederenvervoer naar de binnenstad, vervuilende vrachtwagens komen er niet meer in.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)