Het gaat over het algemeen goed met de gezondheid van de Utrechters. Zo stijgt de gemiddelde levensverwachting en kampen minder kinderen met overgewicht. Alleen de wijk Overvecht blijft achter. 

"De verschillen tussen de wijken vragen onverminderd aandacht", blijkt uit het Utrechts gezondheidsprofiel 2018, dat maandag is gepubliceerd. Eens in de vier jaar vindt het onderzoek naar de gezondheid van Utrechters plaats. 

Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen melden zich gezond te voelen. Ook is de werkloosheid gedaald, de levensverwachting van 77,3 naar (in 2000) gestegen naar 80,6 jaar (in 2014) en zijn er minder voortijdige schoolverlaters. 

In OverVecht blijven de cijfers echter hangen of gaan ze achteruit. In 2016 hebben minder volwassenen hun gezondheid als 'goed' gerapporteerd: het gaat hier om 62 procent in dat jaar tegenover 67 procent in 2012. 

Daarnaast is bij 45 procent van de eenoudergezinnen sprake van 'stapeling' van gezondheidsproblemen. Inwoners die hun gezondheid als 'slecht' ervaren, hebben kans op problemen op het gebied van participatie en leefstijl. Dit tegenover 29 procent in Noordwest en Zuidwest.

Roken

Volgens het rapport is de toegenomen eenzaamheid onder Utrechters wel een zaak die aandacht vraagt. Daarnaast is het aantal rokers niet afgenomen (een kwart van de Utrechtse volwassenen). 

"Het verbeteren van de gezondheid van inwoners in onze stad, samen met alle partners met wie we samenwerken, vraagt maatwerk en afstemming. Zeker als we de gezondheidsverschillen, die er nog steeds zijn, willen verkleinen", meldt wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid). "Dat vraagt een lange adem en samenwerking."