Er zijn twee marktpartijen over die de prostitutiezone aan het Nieuwe Zandpad willen ontwikkelen. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen vrijdag aan de gemeenteraad.

Er kunnen maximaal 162 werkruimten worden gerealiseerd op het Nieuwe Zandpad.

De marktpartijen zijn van plan om in totaal 128 werkruimten voor raamprostitutie te realiseren op het Nieuwe Zandpad, waarvan zes specifiek voor zzp-ers. Het gaat om één partij die zich heeft ingeschreven als eigenaar en exploitant voor 32 ramen. De andere partij heeft zich ingeschreven als investeerder en verhuurder aan exploitanten.

De gemeente gaat niet actief op zoek naar een derde partij als de 128 werkruimten worden gerealiseerd.

Intentieovereenkomst

De volgende stap is om met de twee marktpartijen, na verificatie, een intentieovereenkomst af te sluiten voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Op basis van deze getekende overeenkomst start het onderzoek naar de integriteit van de beide partijen en hun eventuele zakelijke samenwerkingsverbanden.

Afhankelijk van wanneer de partijen een omgevingsvergunning aanvragen, parallel aan het onderzoek of erna, is het Nieuwe Zandpad op zijn vroegst in het najaar 2019 in bedrijf.

Zandpad

In juli 2013 trok de gemeente de vergunningen voor de boten aan het Zandpad in omdat zij aanwijzingen kreeg van mensenhandel in de raamprostitutiebedrijven. 

Het Nieuwe Zandpad moet een compacte en overzichtelijke prostitutiezone worden met een toegangsweg voor voetgangers. Op deze manier is volgens de gemeente een goede controle en handhaving mogelijk.