Van de vier grote steden in Nederland was de arbeidsdeelname in de stad Utrecht vorig jaar het hoogst (70,5 procent). 

Dit blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De totale zogenoemde netto-arbeidsdeelname in Nederland kwam in 2017 uit op 66,7 procent. Daarmee is de arbeidsdeelname in de meeste regio’s nog niet terug op het niveau van 2008, oftewel het begin van de crisis.

Ook Amsterdam scoort met 67,1 procent hoger dan het gemiddelde. In Den Haag (61,6 procent) en Rotterdam (60,6 procent) zijn de percentages een stuk lager. Van de vier grote steden benadert alleen Amsterdam een zelfde arbeidsdeelname als aan het begin van de crisis.

Op gemeenteniveau was de arbeidsparticipatie vorig jaar het hoogst in Urk. Dat was in 2016 ook zo. Bijna drie kwart van de 15- tot 75-jarigen in deze gemeente had in 2017 betaald werk. Ook Houten en Midden-Delfland kennen een relatief hoge arbeidsdeelname.

In 2008 werd met een aandeel van 67,9 procent nog het hoogste punt van de afgelopen decennia bereikt. Voor de berekening wordt het aantal werkenden afgezet tegen het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar.

In 2004 bereikte de landelijke arbeidsparticipatie met 64,9 procent een dieptepunt. Sindsdien neemt de arbeidsdeelname weer toe.