De gemeente Utrecht onderzoekt of er in een aantal wijken in Utrecht behoefte is aan invoering van betaald parkeren. Momenteel is het moeilijk om daar een parkeerplek te vinden.

De parkeerdruk is hoog en de gemeente wil op deze manier peilen of het invoeren van betaald parkeren een oplossing kan zijn.

Het gaat om de wijken Oog in Al, Welgelegen en Den Hommel, Dichterswijk, Transwijk, Rivierenwijk, Ondiep, Tuindorp-Oost.

De parkeerplekken in de buurten zijn populair, omdat parkeren gratis is. Om die reden zetten bewoners en bezoekers makkelijker hun auto neer in de straten.

Onderzoek

De gemeente gaat per brief en mail peilen of de buurtbewoners voor of tegen de invoering van betaald parkeren zijn. Als de meerderheid tegen stemt, wordt het niet ingevoerd.

Eerder is al een soortgelijk onderzoek gedaan in de wijken langs de binnenstad. Daar was de meerderheid tegen de invoering van betaald parkeren.