De verkeersroute door de Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt (Votulast) moet op de schop omdat de route als druk en onveilig wordt ervaren door buurtbewoners. Een wijziging van de route zou een oplossing kunnen zijn, maar financiële middelen ontbreken.

De route is nu voor het autoverkeer een korte en snelle weg tussen het centrum, wijk C, Paardenveld en de A27. Veel bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers ervaren de route als druk en verkeersonveilig. Dat is te lezen in een raadsbrief.

In het toekomstbeeld van het Mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen' van de gemeente Utrecht maakt de route geen deel meer uit van het stedelijke verkeersnetwerk, maar worden het wijkstraten met vooral bestemmingsverkeer. Om dit te bereiken heeft de gemeente verschillende maatregelen bekeken.

Alleen het verlagen van de maximumsnelheid zou het doorgaand verkeer onvoldoende verminderen, omdat het immers de snellere en kortere route blijft. Een wijziging van verkeerscirculatie zou de verkeersdruk wel ten goede komen, maar leidt onvoldoende tot verbetering van de verblijfskwaliteit, oversteekbaarheid en leefbaarheid langs de route. Herinrichting van de hele verkeersroute Votulast brengt hoge kosten met zich mee, en op dit moment is daar geen geld voor gereserveerd.

Verbindingswegen

De gemeente gaat nu op korte termijn de stedelijke verbindingswegen aantrekkelijker maken. Hieronder vallen het slimmer afstellen van verkeerslichten op die routes en het aanbrengen van voorsignalering op het kruispunt Oudenoord/Kaatstraat. Verkeer op de Oudenoord zal hierdoor bij een open brug geadviseerd worden door te rijden richting de David van Mollemstraat.

In de periode mei tot en met juli 2017 heeft de gemeente een kentekenonderzoek op de verkeersroute door Votulast laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat ongeveer de helft van de auto’s die richting de Kardinaal de Jongweg rijden doorgaand verkeer is, en dus geen bestemming in de wijk hebben.

"Het relatief hoge aandeel autoverkeer zonder herkomst of bestemming in de wijk is het gevolg van de huidige positie van de route in het verkeersnetwerk. De verkeersroute Votulast is de kortste en snelste route tussen het centrum en de A27", is te lezen in de brief.