De vertraging van de Uithoflijn en de hogere kosten die daarmee gepaard gaan, zijn vooral het gevolg van een gebrekkige regie vanuit de provincie Utrecht. Dat is te lezen in een tot vrijdag geheimgehouden rapport van de adviesbureaus Deloitte en Horváth & Partners.

Wie die regie precies in handen heeft bij de provincie Utrecht is volgens het rapport onduidelijk. "De exacte rolverdeling en verantwoordelijkheid ten aanzien van Uithoflijn lijkt verschillend te worden beleefd en is niet duidelijk."

In het rapport staat verder dat de aanleg van de Uithoflijn een complex project is, waar meerdere partijen aan werken. Omdat er geen gestructureerde en systematische regie is, lopen deze partijen het risico dat de resultaten van de verschillende deelprojecten onvoldoende op elkaar aansluiten.

"Zowel Horváth & Partners als Deloitte concluderen dat de complexiteit van het project grote uitdagingen met zich meebrengt. Deze uitdagingen hebben met name betrekking op (het gebrek aan) samenhang en overzicht", aldus het rapport.

Gebrek aan communicatie

Tot slot schort volgens het rapport aan communicatie. Het gevolg hiervan is dat sommige partijen niet volledig geïnformeerd zijn. "Niet altijd zitten de juiste personen met het juiste mandaat/gezag aan tafel", is te lezen in het rapport.

Begin deze week werd bekend dat de Uithoflijn met meer dan 1,5 jaar vertraging pas eind 2019 volledig in gebruik zal zijn. Ook komen er kosten bij: 84 miljoen euro. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag is 59 miljoen euro voor de provincie Utrecht. Het project kost nu in totaal 485 miljoen euro.