De gemeente Utrecht heeft geen aanwijzingen gevonden dat er zogeheten homolijsten werden bijgehouden door de eigen organisatie. Na de vondst van dergelijke lijsten in Amsterdam, verzochten COC Midden-Nederland en D66 in Utrecht om onderzoek. 

Dit laat de gemeente weten na onderzoek in het Utrechts Archief en het Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie (KKCD).

Het verzoek kwam na berichtgeving over de gemeente Amsterdam, waar in november van vorig jaar 'homolijsten' werden ontdekt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werden in de hoofdstad sollicitanten afgewezen door Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel, omdat de werkzoekenden in kwestie homoseksueel waren. 

De documentatie, met namen en achtergronden van ruim 1.500 mensen, beslaat enkele meters. De dossiers lagen in een afgesloten ruimte; zij zijn verzegeld omdat veel van de mannen nog in leven zijn.