Alle Utrechtse politieke partijen trekken aan de bel over de situatie bij het landelijke meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis, nadat verschillende ouders onterecht blijken beschuldigd. 

Er zijn bij diverse raadsleden verontrustende berichten binnengekomen over de werkwijze, slechte communicatie en klachtenafhandeling van Veilig Thuis, dat opgedeeld is in regionale afdelingen.

Deze berichten komen van huisartsen, scholen, ouders, de Raad van de Kinderbescherming en van de eigen medewerkers.

Het zorgelijke beeld over ouders die aantoonbaar onterecht worden beschuldigd van zaken is voor het college tot nu toe geen reden geweest om in te grijpen. Het college wijst naar Veilig Thuis als verantwoordelijke organisatie, maar de gemeenteraad wil nu toch dat er wordt ingegrepen.

Meldingen

Een woordvoerder van Veilig Thuis Utrecht laat weten dat ze in 2016 bijna zevenduizend meldingen heeft ontvangen van mogelijke kindermishandeling. Dit heeft in 629 gevallen geleid tot een onderzoek.

Uit cijfers van Veilig Thuis blijkt dat bij 5 procent van de meldingen kon worden weergelegd dat er sprake was van kindermishandeling. In iets meer dan de helft van de gevallen bleek dit wel het geval.

In 43 procent van de onderzoeken kon er geen sluitende conclusie worden getrokken. In deze gevallen kan Veilig Thuis ervoor kiezen om op een later moment nogmaals te controleren hoe het met de ouders en kinderen gaat.

Onderzoek

Eerder deze maand verscheen in De Groene Amsterdammer een onderzoek naar het functioneren van Veilig Thuis. In dit artikel wordt duidelijk dat mensen belastende informatie in een medisch of jeugdzorg-dossier niet meer kwijtraken, zelfs niet als via de rechter of klachtencommissie is aangetoond dat de informatie onjuist is.

Het meldpunt, dat sinds januari 2015 bestaat, kreeg al eerder op landelijk niveau kritiek van de Inspectie Jeugdzorg, maar dit gold niet voor Veilig Thuis Utrecht. Zij scoorden destijds een ruime voldoende. Ook bij de laatste rapportage in april 2017 scoorden zij op slechts drie van de dertig punten een onvoldoende.

Utrechter

In het artikel  komt de situatie van de 36-jarige Utrechter Vincent ter sprake. In het jeugdgezondheidszorgdossier van zijn dochter staat dat Vincent geen goede vader voor zijn dochter is.

De uitspraken waar dat uit zou blijken, zijn op verschillende momenten gedaan door Vincents ex-vrouw. Volgens Vincent kloppen de uitspraken niet en rechters en klachtencommissies stelden hem in het gelijk. Toch kreeg hij in april 2017 een brief van de gemeente Utrecht waar uit bleek dat de inhoud van zijn dossier niet kon worden aangepast.

Oplossingen

De Utrechtse politieke fracties willen nu oplossingen zien vanuit het college en willen weten waarom eerder antwoorden uitbleven na vragen van de Kinderombudsman.

De raadsleden zeggen dat feitelijke onwaarheden die in verschillende onderzoeken zijn aangetoond zeer ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor ouders en willen maatregelen.