De gemeente Utrecht gaat de pilot 'vroegsignalering van schulden' uitbreiden. De pilot startte twee jaar geleden in Kanaleneiland Zuid en Overvecht Spoorzoom.

In 2016 begon de aanpak als pilot, die volgens de gemeente zeer goed heeft gewerkt. Met een buurtteam en de woningcorporatie werden bewoners bezocht met een huurachterstand. Het doel was om mensen in een vroeg stadium te helpen met financiële problemen, zodat hun schulden niet konden groeien.

Tijdens de pilot, die van juni 2016 tot oktober 2017 liep, werden 209 adressen bezocht. Over het algemeen waren bewoners positief over het huisbezoek en stonden ze open voor hulp. Zo werden huurachterstanden weggewerkt en zijn andere problemen ook zichtbaar geworden.

Het merendeel van de inwoners op deze adressen waren niet eerder in beeld bij het buurtteam. Inmiddels krijgen de bewoners op meerdere terreinen ondersteuning.

Aanpak

De gemeente gaat samen met buurtteams en woningcorporatie Mitros, Portaal en Bo-ex de samenwerking uitbreiden naar andere wijken in de stad. Utrecht begint met Kanaleneiland, daarna is het de bedoeling om voor het einde van 2018 de aanpak in de hele stad in te voeren.

Daarnaast wordt de aanpak uitgewerkt in samenwerking met meerdere schuldeisers. Meerdere instellingen, zoals Zilveren Kruis, Eneco en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), werken hieraan mee.

De aanpak is een onderdeel van de brede aanpak van schulden en armoede, waar de gemeente Utrecht samen met partners aan werkt.