Wethouder Paulus Jansen staat positief tegenover de verkoop van monumenten van Stadsherstel Midden Nederland en lijkt een meerderheid van de raad mee te krijgen. Er worden tientallen monumentale panden in Utrecht voor verkoop aangeboden, waarvan een gedeelte sociale huur is.

De Utrechtse fracties van de SP, PvdA en GroenLinks willen duidelijkheid voor huurders en zien de opbrengst graag ten goede komen aan sociale huur.

Wethouder Jansen kon niet beloven dat een nieuwe eigenaar de sociale huurovereenkomst ook in de toekomst in stand houdt, maar zegt wel de macht te hebben om bepaalde voorwaarden te scheppen. Hij benadrukt ook dat de verkoop van de panden de huidige huurcontracten niet ongeldig maakt.

Jansen heeft geen bezwaar tegen de verkoop als er maar sociale huurwoningen op andere plekken in de stad worden gerealiseerd. Een meerderheid van de raad lijkt in te stemmen met de verkoop.

Beheer monumenten

De panden en complexen worden aan één partij verkocht, maar welke partij dat is nog niet duidelijk. Jansen zei ook nog dat het historisch gezien de afspraak was om de panden weer door te verkopen.

De panden worden van de hand gedaan door de woningcorporaties omdat het beheren van deze monumenten niet meer tot de kerntaak van de corporaties behoort. "Het geld dat nodig is om deze monumenten goed te blijven onderhouden, moet niet worden opgebracht door onze huurders met lage inkomens", lieten Mitros en De Alliantie eerder weten.