Het aantal huishoudens in Utrecht dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen is in 2016 vrijwel gelijk gebleven. In 2015 ging het om 10,1 procent en een jaar later om 10,2 procent van alle huishoudens in de stad.

In 2014 ging het nog om 10,8 procent van de huishoudens. Dat blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De inkomensgrens voor een 'laag inkomen' komt neer op 1.030 euro voor een alleenstaande op maandbasis, 1370 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en 1.940 euro voor een stel met twee kinderen. In totaal hebben in Nederland 590.000 huishoudens langdurig (vier jaar of langer) weinig inkomsten. Dit komt neer op 8,2 procent van alle gezinnen.

De groep van gezinnen met een laag inkomen is percentueel het grootst in Rotterdam (15,3 procent), Groningen (14,7 procent) en Amsterdam (14,6 procent). In de gemeente Rozendaal in Gelderland (2,9 procent) bevinden zich relatief het laagste aantal huishoudens met een klein inkomen. Volgens het statistiekbureau zouden grote gemeenten relatief vaak huishoudens hebben met een hoger risico op armoede.

Het aantal huishoudens met weinig inkomen in Nederland is ook toegenomen. In 2016 is dit met 15.000 toegenomen tot 224.000.