De gemeente Utrecht heeft juist gehandeld met het invoeren van maatregelen voor het verzamelen van afval in de Tuinwijk en de Zeeheldenbuurt. Dit heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. 

De omwonenden vreesden onder andere voor overlast in de vorm van stank en het verlies van parkeerplaatsen. De gemeente doet echter genoeg om dit te voorkomen, oordeelt de bestuursrechter. 

De gemeente Utrecht is sinds een jaar in verschillende fases per wijk of buurt gestopt met het ophalen van vuilniszakken en kliko's met restvuil. Het college hoopt dat Utrechters zo meer afval gaan scheiden. Bewoners kunnen kliko’s krijgen voor papier, gft en 'plastic, blik en pak'. 

Daarnaast komen er ruim zestienhonderd ondergrondse containers voor restafval in de stad.

Niet geschikt

De bewoners die bezwaar aantekenden, vinden dat de oude wijken van Utrecht, zoals Tuinwijk, niet geschikt zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers. 'Het Nieuwe Inzamelen' zou alleen moeten worden ingevoerd "daar waar mogelijk".

De manier van inzamelen zou bovendien geen meerwaarde hebben volgens de Utrechters. Nascheiding levert volgens hen meer plastic en andere stromen afval op die goed gerecycled kunnen worden.

Overlast

De Raad van State bepaalde echter dat de gemeente genoeg doet om overlast te voorkomen. "Stank beperkt zich tot aanvaardbaar niveau, er is genoeg handhaving voor bijplaatsingen en het verlies van een parkeerplaats is niet onredelijk."

Ook andere bezwaren die eerder werden ingediend, werden door de bestuursrechter van tafel geveegd.