De Nederlandse bevolking is in 2017 toegenomen met ongeveer honderdduizend inwoners. De stad heeft bijna vijfduizend nieuwe Utrechters voor zijn rekening genomen. 

Dit komt omdat veel jongeren jaarlijks naar de steden of de randstad verhuizen voor een opleiding of werk, meldt het CBS dinsdag

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot komt. 

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. In de provincie Utrecht gaat het hier om Oudewater en Montfoort. 

Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.