Utrechtse initiatiefnemers hebben een subsidieaanvraag gedaan om te boren met een maximum van drie kilometer diep voor een onderzoek naar de winning van aardwarmte. Deze manier van warmtevoorziening kan helpen de Utrechtse klimaatambities te realiseren in 2020. 

De aanvraag is gedaan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO).

Initiatiefnemers zijn onder meer ENECO, Energie Beheer Nederland, boorbedrijf Huisman en de Universiteit Utrecht. Zij willen aardwarmte (geothermie) inzetten voor de Utrechtse energievoorziening. 

De meest geschikte plaats voor een proefboring lijkt de noord- of oostkant van Utrecht, vanwege de mogelijkheid om verbinding te maken met het warmtenet. Het boren zelf beslaat een periode van enkele maanden.

Provincie en gemeente Utrecht sluiten zich aan bij dit samenwerkingsverband. Als het Rijk investeert, dan dragen gemeente en provincie Utrecht elk drie ton bij aan het demonstratieproject.

Aardlagen

Er is nog niet veel bekend over de samenstelling van de aardlagen van Utrecht. Het onderzoek richt zich eerst op het maken van een analyse, daarna wordt een proefboring gedaan. Als deze proefboring aantoont dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord kan, vragen de partijen toestemming aan het Rijk om over te gaan tot exploiteren van de warmte. In dat geval kunnen per installatie ruim drieduizend woningen van duurzame warmte worden voorzien.

Ook als het project niet leidt tot het succesvol winnen van aardwarmte kan de opgedane informatie waardevol zijn. Half maart wordt bekend of de subsidie toegekend wordt en dit project doorgang kan vinden.