De gemeente Utrecht heeft donderdag het 'Actieplan Middenhuur' vastgesteld. In dit plan zijn afspraken vastgelegd met projectontwikkelaars over het maximale huurbedrag voor middeldure huurwoningen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan waarmee het aantal betaalbare huurwoningen moet worden vergroot. Er is een tekort aan de zogeheten middeldure huurwoningen – huizen met een huurprijs tussen de 710 euro en 950 euro per maand.

Door de huurgrens in het plan moeten ook in deze categorie meer woningen beschikbaar komen voor jonge stellen en gezinnen met jonge kinderen. De afspraken gaan gelden voor een periode van twintig jaar.

Motie

In Utrecht werden voor de middeldure huur bestemde woningen al snel veel duurder verhuurd. Daarom heeft de CDA-fractie in november vorig jaar een motie ingediend om beleid te maken om voor een langere termijn afspraken te maken over de prijzen en de beschikbaarheid van middeldure huurwoningen.

Bert-Jan Brussaard, raadslid van het CDA, zegt: "Er is in Utrecht een groot tekort aan middeldure huurwoningen. Doordat we als stad de spelregels voor projectontwikkelaars duidelijker vastleggen, kunnen meer jonge gezinnen in Utrecht blijven wonen. Daar zijn we heel blij mee." 

Afgezwakte vorm

Het plan is in afgezwakte vorm aangenomen door enkele amendementen van verschillende partijen.

Zo was er een meerderheid van de gemeenteraad voor het ruimte bieden aan extra kwaliteits- en duurzaamheidsambities van marktpartijen en meer investeringsruimte zodat meer middeldure huurwoningen in de stad worden gerealiseerd.