Belangenvereniging COC Midden-Nederland heeft de gemeente Utrecht verzocht om onderzoek te doen naar het mogelijk bestaan van zogeheten 'homolijsten'. Dit na berichtgeving over dergelijke lijsten in de gemeente Amsterdam.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werden daar sollicitanten afgewezen omdat zij homoseksueel waren. Hun namen werden door de gemeente bijgehouden, is onlangs in het Stadsarchief ontdekt.  

Het COC verzoekt de gemeente Utrecht nu om "een grondig onderzoek te doen naar het bestaan van eventuele lijsten, of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen". De belangenvereniging heeft hetzelfde verzoek ook bij de gemeente Amersfoort neergelegd.

Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland: "Natuurlijk zijn dergelijke lijsten nu niet meer aan de orde. Maar als dergelijke lijsten ook in Amersfoort en Utrecht worden aangetroffen, hebben de gedupeerden recht op excuses en eventueel een genoegdoening. Kortom, een grondig onderzoek is van groot belang en ik reken erop dat de gemeenten hiermee aan de slag gaan."

Inmiddels heeft de Utrechtse D66-fractie laten weten schriftelijke vragen te zullen indienen over deze kwestie.