Het verstrekken van methadon, dat nu nog gebeurt bij 'De Stek' aan de Van Sijpesteijnkade, gaat vanaf maart 2018 plaatsvinden op de Wittevrouwenkade. De huidige plek voldoet niet aan de basale kwaliteitseisen voor methadonbehandeling.

Ook loopt het huurcontract van de oude locatie dan af. Op de Wittevrouwenkade 9 komt een kantoor- en behandellocatie van Jellinek Verslavingszorg en Inforsa. Deze twee organisaties zijn beide onderdeel van Arkin GGZ en bieden verslavingszorg aan verschillende groepen cliënten in de stad. 

De Wittevrouwenkade 6 wordt het kantoor voor de zorgteams die naar mensen thuis gaan om zorg te verlenen. Ook zal er methadonbehandeling gaan plaatsvinden. Dit betekent dat er wekelijks aan tientallen mensen methadon verstrekt gaat worden.

De organisatie vertrekt niet alleen uit de locatie De Stek, ook de ruimtes aan de ABC-straat worden opgeleverd. Deze panden worden omgebouwd tot woningen.

Noodzaak

Het gebouw waar de twee organisaties in komen te zitten is van de gemeente. "De gemeente onderschrijft de noodzaak van een goed en toegankelijk aanbod voor verslavingszorg in Utrecht", laat het college weten in een brief aan de gemeente. Wel moeten er goede afspraken worden gemaakt, waarin ook de politie en gemeente zich in herkennen, om overlast te beperken.

Arkin erkent dit ook: "Het is belangrijk dat deze zorg geen gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de nabije omgeving. Daarom wil Arkin graag in gesprek met omwonenden en met hen tot afspraken komen voor een buurtbeheerplan. Hierin staan afspraken tussen de zorginstelling, de gemeente en de buurt." 

Op 11 december wordt er een inloopavond georganiseerd. Het is de bedoeling dat de nieuwe locatie in maart 2018 opengaat.