De Belangengroep De Randweg Overvecht Op Maat (DROOM), die aandringt voor meer geld voor de verdieping van de Noordelijke Randweg in Utrecht, overhandigt op 5 december een petitie aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

De Noordelijke Randweg in Utrecht (NRU) wordt aangepast om de doorstroming van het verkeer beter te maken. De drie verkeerspleinen worden omgebouwd naar 'ongelijkvloerse kruisingen zonder verkeerslichten'. De gemeente Utrecht geeft, net als DROOM, de voorkeur aan drie verdiepte onderdoorgangen, maar het budget is te klein om dat te verwezenlijken.

Met het budget dat er ligt, kan maar een van de drie verdiepte pleinen worden gerealiseerd. De andere twee zouden worden ingericht met fly-overs. Volgens de belangengroep zorgen die voor meer geluidsoverlast, zijn ze lelijk en belemmeren ze het zicht.

Er komen extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers tussen Overvecht en de Gageldijk en het Noorderpark. Bij fly-overs worden dat lange fietstunnels die als sociaal onveilig worden ervaren.

DROOM richt zich daarom tot het Rijk. De belangengroep wil graag een bijdrage zodat alle drie de verkeerspleinen verdiept kunnen worden ingericht.