De gemeente Utrecht wil meer ruimte voor voetgangers en fietsers op de Ooster- en Westerkade. Dat blijkt uit de voorlopige plannen die dinsdag zijn gepubliceerd over de herinrichting van de kades.

In de voorlopige plannen staat verder dat de kades nieuwe bestrating en straatlantaarns krijgen. Ook wordenze groener met meer bomen. Enkele parkeerplaatsen verdwijnen om ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. 

Hiernaast worden er maatregelen genomen voor het verminderen van de parkeerdruk, waaronder een verzoek aan vergunningshouders om een plek in de garage te gaan gebruiken of het ontmoedigen van parkeren. Als deze voldoende effect hebben, verdwijnt mogelijk nog een deel van de parkeerplaatsen.

De gemeente heeft dinsdag het zogeheten Integraal Programma van Eisen & Functioneel Ontwerp gepubliceerdDeze documenten dienen als concept voor het definitieve ontwerp van de straten. Half december is er een informatiebijeenkomst waar belangstellenden vragen kunnen stellen en hun mening kunnen geven.