De gemeente Utrecht gaat de subsidieregels aanpassen en voorlopig bepaalde opdrachten niet meer verstrekken aan de Social Impact Factory (SIF), nadat er fouten zijn gemaakt in de subsidierelatie tussen de twee partijen. 

Dat liet de wethouder donderdagavond weten aan de gemeenteraad.

Een jaar geleden begon het CDA een onderzoek naar de relatie tussen de gemeente en de Social Impact Factory. Uit dit onderzoek bleek dat de gemeente gebreken en onverwachte tekorten bij de SIF niet adresseerde, maar zelf opving.

De vraag of gemeenschapsgeld doelmatig wordt ingezet, werd niet transparant afgewogen en de gemeenteraad werd niet vooraf betrokken bij grote vragen.

Beleid

Door dit beleid zouden andere sociaal ondernemers buitenspel gezet zijn of afhankelijk gemaakt. De gemeente gaf al eerder toe dat er fouten zijn gemaakt in de samenwerking met SIF. De SIF zit in het historische Vinkepand, ook wel bekend als het Staffhorstpand, tegenover TivoliVredenburg.

Fractievoorzitter Sander van Waveren van het CDA: "Wij zijn blij dat het college nu ingrijpt naar aanleiding van dit langlopende dossier. De voorkeurspositie van de Social Impact Factory gaat ten koste van veel andere ondernemers in de stad, daar moet een eind aan komen."

Subsidieregels

Wethouder Everhardt gaf in de vergadering toe dat er fouten zijn gemaakt en zegde toe maatregelen te treffen. De subsidieregels worden eenduidiger geformuleerd, zodat geen subsidie meer verleend kan worden aan stichtingen waarvan het bestuur niet op orde is, zoals bij de SIF het geval was.

Ook gaf het college toe dat de vele ondershandse opdrachten die aan de SIF gegund werden niet goed waren voor de transparantie en de beeldvorming. Daarom krijgen andere ondernemers in het vervolg ook een kans om de opdrachten binnen te halen en worden ze niet direct aan de SIF vergeven.