De Eykmanlaan wordt opnieuw ingericht: het wordt een weg waar mensen makkelijker kunnen oversteken en er komt meer ruimte voor groen. Halverwege 2018 starten de werkzaamheden.

De Eykmanlaan krijgt een brede, groene middenberm zodat langzaam verkeer meer ruimte heeft om over te steken en een aantal oversteekplekken wordt samengevoegd. Aan de westkant komt een tweerichtingenfietspad zodat fietsers minder vaak over hoeven te steken.

De rijbanen worden opnieuw geasfalteerd en de bus gaat over de rijbaan rijden in plaats van over de busstrook. De opstelstroken voor verkeer dat af wil slaan, vervallen.

In dit gebied in Noordoost vinden meer werkzaamheden plaats rond de Eykmanlaan. Winkelcentrum De Gaard wordt herontwikkeld: het krijgt meer winkelruimten, voorzieningen, woningen en horeca, en ook naast het Gerrit Rietveld College wordt gebouwd.

Herontwikkeling

Ook de Groene Kop, het gebied tussen de Eykmanlaan, de Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, wordt herontwikkeld: het is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de 20ste eeuw aanwezig was, maar dit gebied is nu bijna helemaal bebouwd.