De Universiteit Utrecht gaat samen met het Nederlands Forensisch Instituut en Bureau Beke een landelijk expertisecentrum oprichten om dierenmishandeling aan te pakken.

Er zou in Nederland nog te weinig aandacht zijn voor het herkennen van dierenmishandeling. De Utrechtse faculteit Diergeneeskunde opent woensdag 22 november het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED).

De Universiteit Utrecht licht toe: "Het herkennen van dierenmishandeling is nieuw en bij dieren soms lastig. Zo zijn door de vacht van een dier bijvoorbeeld blauwe plekken minder goed zichtbaar dan bij mensen. Het LED combineert kennis van gespecialiseerde dierenartsen en forensisch-medisch experts.”

Dierenartsen kunnen bij een vermoeden van dierenmishandeling, anoniem gegevens uploaden. Specialisten van het LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling te onderscheiden van aandoeningen, ongelukken en gevolgen van gedrag door het dier zelf of andere dieren. Een dierenarts kan dan onderbouwd al dan niet een melding doen bij de dierenpolitie.

Relatie

In Nederland zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Amerikaans en Engels onderzoek toont dit verband ook daadwerkelijk aan. "Dierwelzijn is van groot belang voor onze samenleving", vindt Wouter Dhert, decaan van de faculteit Diergeneeskunde.