De gemeente Utrecht verhoogt het tarief voor het ophalen van een door de handhaving verwijderde fiets naar twintig euro. Nu betalen Utrechters die hun verwijderde fiets binnen een maand komen ophalen nog 13,86 euro. 

Zo kan meer geld worden opgehaald om de kosten van het fietsendepot te dekken. 

De gemeente verwijdert fietsen die op een verkeerde plek zijn gestald of die te lang op dezelfde plek staan. Eigenaren van de verwijderde rijwielen kunnen hun fiets tegen betaling weer ophalen bij het fietsendepot.

Als een fiets binnen een maand wordt opgehaald kost dit nu nog bijna veertien euro. Fietsers die na een maand komen om hun fiets op te halen betalen nu nog 20,47 euro. Deze twee tarieven worden vervangen door een tarief van twintig euro.

Extra opbrengsten

De gemeente laat weten dat de kosten van het fietsendepot niet gedekt worden door de huidige opbrengsten, die gegenereerd worden uit de inkomsten uit opgehaalde fietsen verkochte fietsen. Met de nieuwe tarieven hoopt de gemeente jaarlijks 30.000 euro extra op te halen.

Het bekende fietsendepot aan de Kanaalweg moet overigens eind februari 2019 weg van de huidige locatie. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe plek.