Provinciale Staten heeft maandag toegezegd negen miljoen euro extra vrij te maken voor de aanleg van drie verdiepte rotondes van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Eerder maakte de gemeente Utrecht al negentien miljoen euro vrij en nu moet ook de minister nog geld bijleggen.

De GroenLinks-fractie van de Provinciale Staten wil, als het nodig is, dat de provincie een hogere bijdrage levert. Het bestaande budget van 180 miljoen euro van het Rijk, provincie en gemeente is genoeg voor één verdiept kruispunt en twee fly-overs. GroenLinks en de gemeente Utrecht zijn van mening dat twee fly-overs naast Overvecht onwenselijk zijn.

Statenlid Huib van Essen: "We moeten nu doorpakken. De NRU geeft al jaren overlast voor inwoners van het Utrechtse Overvecht. Vooral de rotondes zorgen voor veel geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersproblemen. Door deze rotondes te vervangen door drie verdiepte ongelijkvloerse kruisingen wordt de leefbaarheid sterk verbeterd en de impact op het landschap aanzienlijk verminderd."

Stap dichterbij

GroenLinks is blij dat Provinciale Staten een stap in de goede richting doet, maar wil indien nodig ook nog verder gaan.

Van Essen: "Een echt goede oplossing voor de NRU is weer een stapje dichterbij gekomen. Ik hoop dat het Rijk nu ook bereid is om extra geld beschikbaar te stellen voor een mooiere en vooral gezondere Noordelijke Randweg Utrecht."