Het bedrag dat door SSH opgehaald is met boetes tegen illegaal verhuur, onder meer via Airbnb, wordt besteed aan het bestrijden van uitbuiting van studenten op de woningmarkt. 

Dat heeft de woningcorporatie samen met huurderskoepel BoKs en studentenvakbond Vidius besloten.

Afgelopen zomer voerde de SSH een grote handhavingsactie uit gericht op het bestrijden van illegale verhuur, onder meer via Airbnb. Naast waarschuwingen en een aantal huuropzeggingen deelde de SSH boetes uit en werden illegaal verkregen huurinkomsten teruggevorderd. In totaal leverde de actie aan boetes en terugvorderingen 8.905 euro op.

Uit onderzoek dat de SSH in samenwerking met Vidius in 2009 uitvoerde bleek dat een particuliere kamer gemiddeld 99 euro te duur was. Een deel van het geld dat de handhavingsactie heeft opgeleverd gaan de partijen gebruiken om dit onderzoek in 2018 te herhalen.

Een ander deel van het geld wordt beschikbaar gesteld voor het geven van juridisch advies aan huurders die het slachtoffer zijn van uitbuiting door hun huisbaas.