Het contract van De Vier Gewesten (DVG), de vervoerder die sinds ruim een jaar verantwoordelijk is voor de Regiotaxi in de regio Utrecht, wordt beëindigd. Het aantal klachten is te hoog en de stiptheid van de ritten onvoldoende

De Vier Gewesten werd in oktober 2016, aan het begin van de contractperiode, voor het eerst op de vingers getikt. De Provincie Utrecht laat weten dat de kwaliteit die DVG leverde ondanks de extra inzet van chauffeurs toch beneden peil is. Op korte termijn wordt een nieuwe aanbesteding gedaan voor de regionale taxidienst.

In maart 2017 berichtte regiopartner DUIC dat DVG nog steeds kampte met problemen. De dienstverlening bleef onder de maat. De PvdA-fracties in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en de Provinciale Staten wilden dat er opnieuw gekeken werd naar de aanbesteding.

PvdA-raadslid Maarten van Dijk uit Stichtse Vecht: "Zeker voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat zij kunnen rekenen op goed en betrouwbaar vervoer."

Overbruggingsmaatregelen

Ondanks stevige kritiek werd het contract met DVG in september van dit jaar toch verlengd tot en met 2020. De regionale fracties uit de gemeenteraden waren daarvan niet op de hoogte. Ruben Post, fractievoorzitter van de PvdA te Utrecht, liet toen weten dat een andere aanbieder de voorkeur had.

Dat gaat nu ook gebeuren. Er wordt een nieuwe aanbesteding gedaan; naar verwachting kan de nieuw gecontracteerde vervoerder vanaf 1 april 2018 aan de slag. Tot die tijd blijft DVG verantwoordelijk voor de Regiotaxi. Er worden overbruggingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat de dienst tot die tijd betrouwbaar is.