De Utrechtse raad heeft ingestemd met een motie van D66 om mee te doen aan de proef voor gereguleerde wietteelt. De proef is mogelijk nadat het in het eerder deze week bekendgemaakte regeerakkoord was opgenomen.
 

De partij noemt het goed voor de volksgezondheid, de veiligheid en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

Lijsttrekker Klaas Verschuure: "De aanhouder wint, eindelijk lijkt het erop dat onze wethouder kan starten met het wietexperiment. Het gedoogbeleid is al geruime tijd achterhaald, met dit experiment komt er eindelijk een vorm van gereguleerde wietteelt."

Om mee te kunnen doen aan de wietproef moeten gemeenten zich aanmelden. De motie van D66 kan rekenen op een brede steun in de Utrechtse gemeenteraad. Naast D66 tekenden ook GroenLinks, Student & Starter, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, VVD en de SP.