Drieduizend nieuwe woningen, twee parken en duurzaamheid zal centraal staan, het Beurskwartier is een grote uitbreiding voor het centrum van Utrecht. Vanaf 2023 zal op deze plek – in de directe omgeving van de Jaarbeurs – een nieuwe stadswijk verrijzen.

"De nieuwe stadswijk komt op de plek waar nu nog twee parkeerterreinen van de Jaarbeurs zijn. Het wordt een hoogstedelijk gebied waarin groen en duurzaamheid centraal staan", aldus wethouder Victor Everhardt. "Het moet een levendige wijk zijn waar mensen graag willen rondlopen."

Everhardt vertelt in het stadskantoor bij de maquette van het Beurskwartier enthousiast over de plannen. Dinsdagavond worden die door de Commissie Stad en Ruimte tijdens de openbare vergadering in het Stadhuis besproken.

Groen

In het Beurskwartier komen twee parken, waarvan één zo groot als Lepelenburg en een wat kleiner park. "We hebben mensen gevraagd wat er zeker moet komen in het gebied. Wat vooral naar voren kwam is dat er veel groen moet zijn in de nieuwe wijk."

In totaal komen er zo’n drieduizend nieuwe woningen waar ongeveer vijfduizend mensen kunnen gaan wonen. "De gebouwen zullen variëren in hoogte. Naast hoogbouw van negentig meter komen er dus ook lagere woningen. Ook zullen er diverse voorzieningen, waaronder horeca, komen", legt Everhardt uit.

Gemengde wijk

De concrete invulling van het Beurskwartier staat nog niet vast. "De start van de bouw is pas over zes jaar. Tegen die tijd zijn er vast weer allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. We gaan nu niet van iets zeggen dat het er komt, terwijl dat tegen die tijd misschien al verouderd is", vertelt Everhardt. Per blok zal bekeken worden hoe de ruimte wordt ingevuld.

Dat het een gemengde wijk wordt, is zeker: "We willen graag een wijk die gemixt is. 20 procent zal bestaan uit sociale huurwoningen, zodat niet alleen de mensen met hoge inkomens in het gebied kunnen wonen", zegt Everhardt.

Lombokplein

Ook het huidige Westplein gaat veranderen. Everhardt: "Het nieuwe stadsdeel gaat het Lombokplein heten en zorgt voor een betere verbinding tussen Lombok en het oude centrum. De Leidsche Rijn wordt doorgetrokken en bevaarbaar gemaakt en ook hier zullen woningen komen."

De bouw van het Lombokplein gaat op zijn vroegst in 2020 van start, enkele jaren eerder dan de bouw van het Beurskwartier.