De regels voor de horeca in Utrecht worden soepeler. Er komt meer ruimte voor horeca in de wijken en mengvormen met detailhandel worden mogelijk.

Dat zijn de belangrijkste punten uit het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017. In Utrecht maken steeds meer traditionele winkels plaats voor nieuwe winkelconcepten.

Een belangrijk onderdeel van die nieuwe concepten is vaak ondersteunende horeca. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een boekenwinkel waar ook koffie wordt geschonken. In wijken zou er steeds meer behoefte zijn aan een grand café of wijkrestaurant.

Levendigheid 

"Het Ontwikkelingskader draagt bij aan een gezonde groei van de stad en speelt in op deze trends en ontwikkelingen. Daarbij staat de balans tussen levendigheid en leefbaarheid centraal", aldus wethouder Jeroen Kreijkamp.

In het ontwikkelingskader gaat het naast de bovengenoemde punten ook over mogelijkheden voor terrassen en looproutes, betere handhaafbaarheid en grootschalige feestruimtes op bedrijventerreinen.

Tot 10 november kunnen belanghebbenden via een zienswijze hun visie geven op het ontwikkelingskader.