Aan de oostkant van de stad, in het gebied tussen de bebouwde kom en De Bilt, worden twee ecopassages gebouwd. Ze vormen de afronding van een aantal natuurmaatregelen dat getroffen is tussen het Kromme-Rijngebied, de Voorveldse Polder en het Noorderpark. 

De tunnels moeten zorgen voor een goede faunaverbinding.

De ene tunnel komt onder de Utrechtseweg N23, ter hoogte van verdedigingswerk Griftenstein. De andere passage wordt onder de Biltse Rading geplaatst. Dit gebied is deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat genomineerd is voor UNESCO-Werelderfgoed.

Bij de aanleg van de ecotunnels worden sommige elementen daarvan, zoals tankwallen en voormalige tankversperringen, blootgelegd.

Dieren

Het gebied heeft na deze ingrepen een ecologische verbindingszone van zeker vijftien kilometer. Verschillende diersoorten, waaronder de das, de ringslang, kleine marterachtigen en ook de ree kunnen zich hierdoor straks makkelijker door het gebied bewegen.

De tunnels worden 1.75 meter hoog en ruim drie meter breed.