Vanwege de spoorverdubbeling in Utrecht is er gestart met de aanleg van een 1162 meter lang geluidscherm door Utrecht. De schermen worden geplaatst langs een deel van de Galjoenstraat en langs een deel van de Cremerstraat.

De werkzaamheden zullen een paar maanden in beslag gaan nemen en zullen pas volgend jaar helemaal klaar zijn. Er moeten eerst funderingen geplaatst worden. Dit zal volgens de aannemer op een trilingsarme methode gebeuren.

De schermen krijgen hetzelfde ontwerp als de schermen die nu al langs de Cremerstraat en op meerdere plaatsen in Utrecht staan. Ze hebben een standaard onderrand van 1 meter zwart rooster, dat kan worden bedekt met beplanting.

Het bovenste deel van het scherm heeft horizontale lamellen en is daarmee deels transparant.